przejdź do treści
607 685 160 81 44 10 888

Korekcja przykurczu w obrębie ręki

Korekcja przykurczu w obrębie ręki polega na: plastyce miejscowej przykurczu bliznowatego, przeszczepie skóry pośredniej grubości, zaopatrzeniu ubytku płatem tkankowym.


Cel zabiegu:
uwolnienie przykurczu i przywrócenie funkcji czynnościowych

Wskazania do zabiegu: przykurcz bliznowaty powodujący ograniczenie funkcji czynnościowych

Typ znieczulenia: ogólne dotchawiczne, kanałowe, przewodowe lub miejscowe

Przeciwskazania do wykonania korekcji przykurczu w obrębie ręki

 • Niestabilne nadciśnienie tętnicze.
 • Niestabilna choroba niedokrwienna serca.
 • Skazy naczyniowe i zaburzenia krzepnięcia.
 • Przyjmowanie leków wpływających na krzepliwość krwi, immunosupresyjnych i cytotoksycznych.
 • Niedokrwistość.
 • Duszności stwierdzone w wywiadzie.
 • Stany zapalne żył kończyn dolnych.
 • Cukrzyca niestabilna.
 • Znaczna otyłość (BMI > 35 kg/m2).
 • Niewyrównana nadczynność lub niedoczynność tarczycy.
 • Infekcja ropna skóry.
 • Ciąża.

Jakie badania należy wykonać przed korekcją przykurczu?

Przed korekcją przykurczu w obrębie ręki lekarz może zlecić badania dodatkowe takie jak: morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia (INR, APTT), CRP, elektrolity we krwi (Na, K), kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV, TSH, EKG, RTG płuc (jeśli nie było wykonywane w ostatnich 12 miesiącach).

Przygotowanie do zabiegu korekcji przykurczu w obrębie ręki

 • Na 10 dni przed zabiegiem należy przestać zażywać środki wpływające na krzepnięcie.
 • W przypadku znieczulenia ogólnego należy być na czczo w dniu zabiegu – nie jeść i nie pić co najmniej 8 godzin przed planowaną operacją.
 • Przed zabiegiem należy zmyć makijaż, lakier z paznokci oraz zdjąć wszelką biżuterię.
 • W dniu zabiegu wskazana jest poranna kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym.
 • Tuż przed zabiegiem do żył zostanie założona kaniula, która służy do podawania leków.
 • Jeżeli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy niż 2 godziny, będzie założony także cewnik moczowy.
 • W przypadku obecności żylaków na kończyny dolne zostanie założony bandaż elastyczny.
 • Na skórę naniesione zostaną oznaczenia/linie, które ułatwiają precyzyjne wykonanie operacji.
 • Pacjentka lub pacjent będą mieli zrobiony komplet zdjęć do dokumentacji.

Korekcja przykurczu w obrębie ręki – krok po kroku

Zabieg korekcji przykurczu w obrębie ręki wykonywany jest w ułożeniu pacjentki lub pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Po przygotowaniu pola operacyjnego poprzez przemycie preparatem antyseptycznym chirurg wykonuje cięcia w wyznaczonych miejscach.

W zależności od stanu klinicznego bliznę przerostową lub powodującą przykurcz chirurg może wyciąć lub zastosować cięcia uwalniające, które powodują czasami znaczne ubytki tkanek. Powstały ubytek tkanek można pozostawić do wtórnego gojenia, zamknąć ranę szwami pierwotnymi, położyć przeszczep skóry lub wykonać plastykę płatem tkankowym miejscowym lub odległym na szypule naczyniowej, lub za pomocą zespolenia mikrochirurgicznego.

Jeżeli brak jest możliwości wykonania pierwotnego zamknięcia rany z powodu jej wielkości, przeszczep pobiera się ze skóry własnej operowanej osoby. W przypadku przeszczepów pełnej grubości, skóra pobierana jest w całości w wymaganym kształcie, który pozwala zamknąć operowaną ranę. Miejsce dawcze chirurg zamyka szwami pierwotnymi – pozostanie po nim linijna blizna.

Płat jest kompleksem tkanek, który posiada własne ukrwienie a czasami i unerwienie. Płaty można pobierać z sąsiedztwa, wtedy przenoszone są na pole dawcze na szypule tkankowej oraz z miejsc odległych i w tym przypadku wymagane jest wykonanie zespoleń mikrochirurgicznych naczyń płata z naczyniami, które znajdują się w sąsiedztwie miejsca biorczego. W miejscu pobrania płata powstaje ubytek, który w zależności od jego wielkości zaopatrywany jest szwami pierwotnymi lub przeszczepem. Rodzaj i wielkość pobieranych tkanek z płatem jest zależny od rodzaju ubytku oraz założeń co do końcowego efektu leczniczego, który jest wspólnie ustalany z pacjentką lub pacjentem – podobnie jak rodzaj i miejsce pobierania przeszczepów.

Chirurg kontroluje ranę w celu zaopatrzenia miejsc krwawienia oraz usunięcia narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych. Operację kończy się założeniem drenów, które mają za zadanie usuwanie oraz kontrolę ewentualnego krwawienia pooperacyjnego. Na rany zakłada się szwy warstwowe mocujące. Pobrany materiał tkankowy wysyłany jest do badania histopatologicznego.

U pewnej grupy pacjentek i pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).

Jakich objawów spodziewać się po zabiegu?

Bezpośrednio po zabiegu i w kilku kolejnych dniach występują dolegliwości bólowe, które kontrolowane są za pomocą środków przeciwbólowych.

Występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej są normalnymi objawami, które ustępują stopniowo – od 2 do 3 tygodni po zabiegu.

Zalecenia po korekcji przykurczu 

 • Długość pobytu w szpitalu zależy od wielkości, rodzaju oraz postępu gojenia się rany.
 • Operowana osoba wstępnie dostaje 30 dni zwolnienia lekarskiego.
 • W pierwszym lub drugim dniu po operacji zostanie zdjęty opatrunek z pola dawczego.
 • Po 2-4 dniach od operacji pacjentka lub pacjent będzie miał zdjęty opatrunek w miejscach położenia przeszczepów i dopiero wtedy możliwe będzie wstępne określenie skuteczności zabiegu.
 • Szwy z pola dawczego oraz pola biorczego usuwane są po około 7-14 dniach od zabiegu.
 • Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany. Zazwyczaj rany w okolicach głowy i szyi można moczyć po 3 dniach, a w pozostałych okolicach po 5 dniach od zabiegu. Po kąpieli należy przemyć rany antyseptykiem.
 • Powrót do pełnej aktywności życiowej możliwy jest po około 14-21 dniach od zabiegu.
 • Do czasu wygojenia się rany należy dbać o jej higienę zgodnie z zaleceniami, które przekazał personel medyczny.
 • Nie należy prowadzić samodzielnych zabiegów, które mogą naruszyć ciągłość naskórka pokrywającego ranę.
 • W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.
 • Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku.
 • Po około 4 tygodniach od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele lub opatrunki uciskowe, a w przypadku przerastania blizn odzież uciskową.
 • Po około 6-8 tygodniach można wykonywać ćwiczenia fizyczne.

Efekty korekcji przykurczu w obrębie ręki

Pierwotny efekt zabiegu korekcji przykurczu w obrębie ręki widoczny jest zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, a linie cięć zbledną.

Ostateczny efekt zależy od stanu ogólnego i miejscowego operowanej osoby oraz jej zaangażowania w zalecenia dotyczące rehabilitacji, opieki nad ranami oraz bliznami – osiągany jest po upływie około 6-18 miesięcy.

Po operacji pozostają blizny na ranie pierwotnej oraz polach dawczych. Wygląd ran uzależniony jest od wielkości, kształtu, umiejscowienia i rodzaju pobranych przeszczepów, ran pierwotnych oraz od właściwości osobniczych pacjentki lub pacjenta.

Możliwe powikłania po korekcji przykurczu

Możliwe powikłania miejscowe

Krwawienie, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji), zakażenie rany chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, odczyn na nici chirurgiczne, powstanie surowiczaka, rozejście się brzegów rany, powstanie szpecącej, przerośniętej lub przykurczającej blizny, przeczulica (ból)  lub zdrętwienie oraz utratę czucia w okolicy operowanej, przebarwienie lub zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań.

Powikłania miejscowe mogą dotyczyć zarówno pola dawczego, jak i biorczego.

Możliwe powikłania ogólnoustrojowe

Gorączka, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie łożyska naczyniowego, uogólniona odpowiedź zapalna na zakażenie miejscowe, nasilenie objawów chorób współistniejących, reakcje uczuleniowe na stosowane leki lub środki opatrunkowe do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, wystąpienie zatorowości płucnej, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa, zgon.

Mogą również wystąpić inne niekorzystne następstwa zabiegu, których nie da się przewidzieć w danej chwili.

 

PRZECZYTAJ TEŻ O KOREKCJI BLIZNY

Rejestracja na konsultację lub zabieg

607 685 160 81 44 10 888