dr n. med. Maciej Kuczyński

dr n. med. Maciej Kuczyński

specjalista chirurgii plastycznej

Poniedziałek10:00-15:00
Wtorek–:–
Środa–:–
Czwartek–:–
Piątek10:00-15:00
Sobota–:–

Rejestracja na konsultację lub zabieg

607 685 160 81 44 10 888

Dr n. med. Maciej Kuczyński ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Obronił pracę doktorską w Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest specjalistą chirurgii ogólnej I i II stopnia, a tytuł specjalisty chirurgii plastycznej uzyskał w 2001 r. w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie.

Przed uzyskaniem specjalizacji pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Królewskiego Szpitala Uniwersyteckiego „Rigshospitalet” w Kopenhadze (Dania) oraz szkolił się w Centrum Leczenia Oparzeń w Hvidovre (Dania) oraz w ośrodkach w Szwecji (Malmo) i Francji (Paryż).

W 2004 r. dr n. med. Maciej Kuczyński utworzył własną placówkę „Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr. Macieja Kuczyńskiego”, działającą do 2022 r. w Nałęczowie, Lublinie i Rzeszowie.

W latach 2001-2010 pełnił funkcje Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej na Lubelszczyźnie. W latach 2005-2019 był stałym biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie (obecnie opiniuje ad hoc).

W 2006 r. założył polski oddział ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), którym kierował do 2014 r. Od 2009 r. (i nadal) jest członkiem Zarządu PTChPRiE (Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej), pełniąc funkcję wiceprezesa.

Dr n. med. Maciej Kuczyński jest Zastępcą Redaktora Naczelnego „Chirurgii Plastycznej i Oparzeń” – oficjalnego pisma naukowego PTChPRiE. Od wielu lat organizuje w Lublinie coroczne, interdyscyplinarne sympozjum chirurgii piersi „Lubelskie Forum Chirurgii Piersi”.

Jest aktywnie zaangażowany w edukację młodych chirurgów plastyków, współorganizując w Klinice „Mandala” w Poznaniu warsztaty chirurgii estetycznej. Uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą.

Zobacz cały zespół