przejdź do treści
607 685 160 81 44 10 888

Korekcja blizny

Cel zabiegu: usunięcie szpecącej blizny lub uwolnienie przykurczu spowodowanego przez bliznę

Wskazania do zabiegu: różnego rodzaju blizny powodujące przykurcze ograniczające ruchomość w stawach, stanowiące istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

Typ znieczulenia: ogólne, dokręgowe lub miejscowe

Jakie badania należy wykonać przed zabiegiem korekcji blizny?

W przypadku wykonywania zabiegu w znieczuleniu miejscowy, jeśli u pacjentki lub pacjenta nie stwierdzono w wywiadzie obciążeń, zwykle nie są wymagane dodatkowe badania. W niektórych przypadkach lekarz może jednak zlecić rutynowe badania laboratoryjne czy też dodatkowe takie jak np. EKG, RTG płuc, USG jamy brzusznej.

Jeżeli planowana jest operacja w znieczuleniu ogólnym to poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi: morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia (INR, APTT), CRP, elektrolity we krwi (Na, K), kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV, lekarz może zlecić również dodatkowe badania: EKG czy RTG płuc (jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Przygotowanie do korekcji blizny

Na 3 tygodnie przed i po zabiegu nie można palić papierosów, ponieważ mają negatywny wpływ na proces gojenia rany. Dla dobra pacjentki lub pacjenta chirurg może odmówić operacji, jeżeli w tym okresie nie będą w stanie powstrzymać się od palenia.

 • W dniu zabiegu wskazana jest poranna kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym.
 • Tuż przed zabiegiem do żył zostanie założona kaniula, która służy do podawania leków.
 • Jeżeli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy niż 2 godziny, będzie założony także cewnik moczowy.
 • W przypadku obecności żylaków na kończyny dolne zostanie założony bandaż elastyczny.
 • Na skórę naniesione zostaną oznaczenia/linie, które ułatwiają precyzyjne wykonanie operacji.
 • Pacjentka lub pacjent będą mieli zrobiony komplet zdjęć do dokumentacji.
 • Jeżeli przewidywana jest większa utrata krwi w trakcie zabiegu, przed operacją zamówiony zostanie koncentrat krwinek czerwonych oraz wykonane będzie badanie zgodności krzyżowej krwi pacjentki z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko wtedy, gdy wystąpią do tego wskazania.

Korekcja blizny krok po kroku

Zabieg korekcji blizny wykonywany jest w ułożeniu pacjentki lub pacjenta w pozycji na wznak, jednak w zależności od lokalizacji blizny, pozycja może być zmieniana.

Po przygotowaniu pola operacyjnego poprzez przemycie preparatem antyseptycznym chirurg obkłada je sterylnym materiałem, a następnie wykonuje cięcia w wyznaczonych miejscach.

W zależności od stanu klinicznego bliznę przerostową lub powodującą przykurcz można wyciąć lub zastosować cięcia uwalniające, które powodują czasami znaczne ubytki tkanek.

Powstały ubytek tkanek chirurg może pozostawić do wtórnego gojenia, zamknąć ranę szwami pierwotnymi, położyć przeszczep skóry lub wykonać plastykę płatem tkankowym miejscowym, odległym na szypule naczyniowej lub za pomocą zespolenia mikrochirurgicznego.

Przeszczep pobierany jest ze skóry własnej operowanej osoby, gdy brak jest możliwości wykonania pierwotnego zamknięcia rany z powodu jej wielkości.

W przypadku przeszczepów pełnej grubości skóra pobierana jest w całości w wymaganym kształcie, który pozwala zamknąć operowaną ranę. Miejsce dawcze zamykane jest szwami pierwotnymi i pozostanie po nim blizna linijna.

Płat jest kompleksem tkanek, który posiada własne ukrwienie a czasami i unerwienie. Płaty chirurg może pobierać z sąsiedztwa – wówczas przenoszone są na pole dawcze na szypule tkankowej – jak również z miejsc odległych i wtedy wymagane jest wykonanie zespoleń mikrochirurgicznych naczyń płata z naczyniami, które znajdują się w sąsiedztwie miejsca biorczego.

W miejscu pobrania płata powstaje ubytek, który w zależności od wielkości chirurg zaopatruje szwami pierwotnymi lub przeszczepem. Rodzaj i wielkość pobieranych tkanek z płatem jest zależny od rodzaju ubytku oraz założeń co do końcowego efektu, który lekarz wspólnie ustala z pacjentem lub pacjentką.

Na koniec operacji chirurg kontroluje ranę w celu zaopatrzenia miejsc krwawienia oraz usunięcia narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych. Operacja kończy się założeniem drenu i szwów mocujących.

Materiał tkankowy, który został pobrany podczas zabiegu, wysyłany jest do badania histopatologicznego.

Rodzaj i miejsce pobierania przeszczepów lub płatów ustalane są z pacjentem lub pacjentką przed zabiegiem.

Po operacji pozostają dodatkowe blizny – oprócz ran pierwotnych będą rany w polach dawczych.

Jakich objawów spodziewać się po zabiegu?

Bezpośrednio po zabiegu korekcji blizny i w kilku kolejnych dniach występują dolegliwości bólowe, które kontrolowane są za pomocą środków przeciwbólowych. Mogą nasilać się w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni.

Występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej to normalne objawy, które ustępują stopniowo – od 2 do 3 tygodni po zabiegu.

Zalecenia po korekcji blizny

 • Jeśli jest taka konieczność, to w operowanym miejscu umieszczany jest dren, który usuwany jest, gdy ilość wydzieliny ograniczy się do mniej niż 30 ml na dzień. Najczęściej jest to 1-3 doba po zabiegu.
 • W dniu operacji założony zostanie bandaż elastyczny lub odpowiednia odzież uciskowa, którą należy nosić całą dobę przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji, a następnie przez 2 tygodnie tylko w dzień.
 • Do czasu wygojenia się rany należy dbać o jej higienę zgodnie z zaleceniami, które przekazał personel medyczny.
 • Nie należy prowadzić samodzielnych zabiegów, które mogą naruszyć ciągłość naskórka pokrywającego ranę.
 • W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.
 • Należy chronić się przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym.
 • W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub obecności dodatkowych obciążeń, w okresie okołooperacyjnym może być zastosowana profilaktyka przeciwbakteryjna i przeciwzakrzepowa.

Rekonwalescencja po zabiegu

 • W miejscach położenia przeszczepów po 2-4 dniach od operacji zostanie zdjęty opatrunek i dopiero wtedy można będzie wstępnie określić skuteczność zabiegu. Natomiast na polach dawczych przeszczepów pośredniej grubości opatrunki będą pozostawione do samodzielnego oddzielenia (około 2-3 tygodnie od zabiegu). W procesie gojenia się ran może wystąpić dokuczliwy świąd skóry oraz powstawanie pęcherzy naskórkowych w obrębie wygojonych już ran.
 • Szwy z pól dawczych przeszczepów pełnej grubości są usuwane po około 7-14 dniach.
 • Kąpiel można wziąć w 7. dobie od zabiegu.
 • Przez około 14-21 dni należy prowadzić oszczędzający tryb życia, a następnie wprowadzać stopniową rehabilitację ruchową.
 • Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku.
 • Po około 4 tygodniach od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele lub opatrunki uciskowe, a w przypadku przerastania blizn odzież uciskową.
 • Po około 6-8 tygodniach można wykonywać ćwiczenia fizyczne.
 • Pacjentkom i pacjentom zalecana jest dieta bogatobiałkowa.

Efekt korekcji blizny

Pierwotny efekt zabiegu korekcji blizny widoczny jest zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, a linie cięć zbledną.

Ostateczny efekt zależy od stanu ogólnego i miejscowego operowanej osoby oraz jej zaangażowania w zalecenia dotyczące rehabilitacji, opieki nad ranami oraz bliznami – osiągany jest po upływie około 6-18 miesięcy.

Sam wygląd ran uzależniony jest od wielkości, kształtu, umiejscowienia i rodzaju pobranych przeszczepów, ran pierwotnych oraz od właściwości osobniczych operowanej osoby.

 

PRZECZYTAJ TEŻ O WYCINANIU ZMIAN SKÓRNYCH

Rejestracja na konsultację lub zabieg

607 685 160 81 44 10 888